އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢަރަބިއްޔާ ފުނޑާލަން އުޅެއުޅެ އެކަން ކުރެވުން ލަސްވާތީ ދަރިވަރުންގެ ޢަޤީދާ ފުނޑާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުން ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށއިފި!

ޢަރަބިއްޔާ ފުނޑާލަން އުޅެއުޅެ އެކަން ކުރެވުން ލަސްވާތީ ދަރިވަރުންގެ ޢަޤީދާ ފުނޑާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުން ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށއިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

"މޫނު ބުރުގާ އަޅާ ކުދިން މޫނު ނިވާކުރަނީ އެއީ އެކުދިންގެ އައުރަ ކަމަށް ދެކިގެން. މޫނު ބުރުގާ ބާލުވަން އުޅުމަކީ އެކުދިން ދެކޭ ގޮތުގައި އެކުދިން ގަދަކަމުން އޮރިޔާން ކުރުން ފަދަ ކަމެއް. ބެލެނިވެރިން ކެއްކުރާނީ ވަކި ވަރަކަށް. ސްކޫލު ފުނޑާލަން އުޅެއުޅެފައި މިހާރު އެ ދިމާކުރީ ދަރިންނާ!"

- ޢަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިން 

ގިނަބައަކު މިހާރު ބުނަނީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގެ ނަމުގައި އެމްޑީއެންގެ ވެރިކަމެއް ހިންގާއިރު ނުފެނި ނުދާނެ ހުރިހާ ކަންކަން މިހާރު ފެނި ހަމަވާން ކައިރިވަނީ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
37%
ރަނގަޅު
12%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް