އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާނެ ޢަމަލުތައްކުރުމުން އިން ޝާ ﷲ ހިންމަވައި ދެއްވަވާކަން ‍‍‍-

ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭނުންވި ނަމަވެސް ﷲ ރުހިވޮޑިގަންނަވާނެ ޢަމަލުތައްކުރުމުން އިން ޝާ ﷲ ހިންމަވައި ދެއްވަވާކަން ‍‍‍-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

"ރަމަޟާން މަހުގެ ކުރީކޮޅު ރޯދަވީއްލި ވަގުތު ޒުވާނަކު ބަހެއްގައި ތިބި މީހުންނަށް ކަދުރުބެހިއެވެ. ޕެކެޓުގައި ލިޔެފައިވެއެވެ. "އަހަރެންނަށް އޭނާ އާއި ކައިވެނިކުރެވޭތޯ ދުޢާކޮށްދޭށެވެ!" ރަމަޟާން މަސް ނިމުނުއިރު އޭނާގެ ބޭނުންވަނީ ޙާޞިލުވެފައެވެ! އަލްޙަމްދުލިﷲ"

މިއީ މީގެ 3 އަހަރުވަރުކުރިން ބައެއް ނޫސްތަކުގައާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޢާންމުވެގެންދިއަ ވާހަކައެކެވެ. އެހަނދާންހުރި މީހުން މިއަދުވެސް ބައިވަރެވެ.

ﷲ ތަޢާލާ ހުއްދަ ކުރައްވަވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމަކަށް އެދިގެންވެސް ﷲ ތަޢާލާ ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ފަދަ ޢަމަލުތައްކުރުން ގިނަކުރާށެވެ! އިން ޝާ ﷲ އެކަމެއް ހިންމަވައިދެއްވަވާކަން އަބަދުވެސްދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ބައެއް ކަންކަން ވަރަށް އަވަހަށެވެ. އަނެއްބައި ކަންކަން އެކަމެއް ވުމަށް އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވަވާ ވަޤުތު ޖެހުމުންނެވެ. އަހުރެމެންނަށް އޮތީ ހިންމަވައިދެއްވަވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަމުގައި ތިބެގެން ވީހައިގިނައިން ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުމެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް