އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އަފްނާނަށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ފުރުސަތު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

އަފްނާނަށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ފުރުސަތު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތެއްގެ ފޯމު ބަލައި ނުގަތީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ކުރި ހުކުމާއެކު ވ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާއަށް ކެންޑިޑޭޓަކު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިނުގަންނަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމީ، ކެންޑިޑެސީ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ރަސްމީ އެޖެންޓުގެ ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑު ހިމަނާފައި ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު، މިއަދު ނެރުނު ހުކުމުގައި ވަނީ އަފްނާނުގެ ފޯމުގައި، އޭނާގެ ރަސްމީ އެޖެންޓުގެ ދަރަންޏެއް ނެތް ކަމަށް ބުނާ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ތަތްގަނޑާއެކު އެޓޭޗުމަންޓެއް ހިމަނާފައިވާއިރު އޭގައި މައުލޫމާތު މަދުކަން ޔަގީން ކުރަން އިލެކްޝަނުން މަސައްކަތް ކުރި ކަން ބެލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

އަފްނާނަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ލީޑާޝިޕުގައި އުފައްދަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) ގެ ޓީމުގެ ތާއީދާއެކު ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓެކެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު