އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަދުރޭ އަލުން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި

ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަދުރޭ އަލުން ކާމިޔާބުކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހައްދުންމަތި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަބްދުއްރަޙީމް (އަދުރޭ) ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ. 

މިސަރުކާރު ގެނައުމަށް އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ޢަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ރަށް މާމެންދޫ އިންވެސް އޭނާއަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިފައެވެ. އަދުރޭ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވައިފައެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ...

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު