އިތުރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ދަނީ ކުޑަވަމުން: މީޓިއޮރޮލޮޖީ

އިތުރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ދަނީ ކުޑަވަމުން: މީޓިއޮރޮލޮޖީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

މިރޭ މާލެއަށް އިތުރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ދަނީ ކުޑަވަމުން ކަމަށް މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

 

މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާއިން ދާދި ދެންމެ ބުނީ މިސަރަހައްދުގައި ހުރި ވިލާތައް މިހާރު ދަނީ މަދުވަމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއަދު ފަދައިން މިރޭ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ކުޑަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ވެސް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް