އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކީ ބޮޑު "ފޭކެއް". އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްވެފައި އޮތީ އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކުރުން: ރައީސް މައުމޫން

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކީ ބޮޑު "ފޭކެއް". އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްވެފައި އޮތީ އަޅުގަނޑު ހައްޔަރުކުރުން: ރައީސް މައުމޫން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

މިދިއަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިއުލާނުކުރިކުރުމަކީ ބޮޑު "ފޭކެއް" ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށްވެފައި އޮތީ އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކުރުން ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިއަދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރި ތުހުމަތުތަކާއި ކަންކަމަކީ އެއްވެސް ޙަޤީޤަތެއް އޮވެގެން ކުރި ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަން މިއަދު މުޅި ދުނިޔެއަށްވެސް ހާމަވެ އެންމެންނަސްވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހިންގި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހިންގީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފަށްކަންވެސް ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް