އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރަމުން ދަނިކޮށް މާލެއަށް ވާރޭ ފޮދެއް ވެހިއްޖެ

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރަމުން ދަނިކޮށް މާލެއަށް ވާރޭ ފޮދެއް ވެހިއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރަމުން ދަނިކޮށް މާލެއަށް ވާރޭ ފޮދެއް ވެހިއްޖެ އެވެ.

 

މީޓިއޮރޮލޮޖީން ވަނީ މެންދުރު 12.54 ހައި އިރު ނާލެއަށް ވާރޭ ފޮދެއް ވެހުނުކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. މީޓިއޮރޮލޮޖީން ބުނީ އެއީ އެ އެވަގުތު މާލެ މަތީގައި ހަދާލި ކުޑަ ވިލާކޮޅަކުން ވެހުނު ކެރިފޮދެއް ކަމަށެވެ.

 

     

 

މިއަދު މާލޭގައި ކުރި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު އިމާމުވެ ކޮށްދެއްވީ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފްއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް