އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށްފި! މިއީވެސް އެންމެ ގިނަ ބައަކު ހިތުދަސްކުރަނީ ޤްރުއާން ކަމުގެ ހެކި: ޑރ. މައްރޫފް

11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށްފި! މިއީވެސް އެންމެ ގިނަ ބައަކު ހިތުދަސްކުރަނީ ޤްރުއާން ކަމުގެ ހެކި: ޑރ. މައްރޫފް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

 

ކީރިތި ޤްރްއާނަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ބެލި ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ބައަކު ހިތު ދަސް ކޮށްފައިވާ ފޮތް ކަމަށާއި އެކަމުން އެނގިގެންދަނީ އެ ފޮތަކީ ﷲ ތަޢާލާ ބާވައިލެއްވެވި އިލާހީ ވަހީ ކަންކަމުގައި މަޝްހޫރު އީއެންޓީ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރު މަޢްރޫފް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

ޑޮކްޓަރު މަޢްރޫފް މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކްލިނިކަށް ދިއަ 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޤްރްއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއީވެސް އެންމެ ގިނަ ބައަކު ހިތުދަސްކުރަނީ ޤްރުއާން ކަމުގެ ހެކ ކަމަށެވެ.  

ދުނިޔޭގައި ގިނައީ މުސްލިމުން ނޫން މީހުން ކަށްވާއިރު ކީރިތި ޤްރުއާނަށްވުރެ ގިނައިން މީހުން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ފޮތަކީ ކޮބައިތޯ ވެސް ޑރ. މަޢްރޫފް ވަނީ ސުވާލުކުރައްވައިފައެވެ.  

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ އާބާދީއަށް ބަލައިފިނަމަ ކްރިސްޓިއަނުންގެ ނިޞްބަތަކީ 2.3 ބިލިއަނެވެ. މުސްލިމުންގެ އާބާދީއަކީ 1.8 ބިލިއަނެވެ. 3 ވަނަ އެންމެ ގިނަ ހިންދޫންގެ ނިޞްބަތަކީ 1.1 އެވެ.

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
16%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް