އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ.މަޢްރޫފްގެ ސުވާލު: ކަރުދާހުގަ ކުރައްވާ ސޮއި ތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހިންނަށް ފެންނަން އޮންނާނެ ފައިދާހުރި އެއްޗެއް މޯދީ ދެއްވާނެބާ؟

ޑރ.މަޢްރޫފްގެ ސުވާލު: ކަރުދާހުގަ ކުރައްވާ ސޮއި ތަކުގެ އިތުރުން ދިވެހިންނަށް ފެންނަން އޮންނާނެ ފައިދާހުރި އެއްޗެއް މޯދީ ދެއްވާނެބާ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ޗައިނާ ރައީސް ވަޑައިގަތްއިރު ދިވެހިން ދުވަހަކުވެސް ހަނދާން ނުނެތޭނެ ހަދިޔާއެއް ދެއްވިއެވެ. ބްރިޖަކުން ދިވެހިން ހެއްވާލިއެވެ. އިންޑިއާ ބޮޑުވަޒީރު ވެސް ކަރުދާހުގައި ކުރައްވާ ސޮއި ތަކުގެ އިތުރުން މިފަދައިން ދިވެހިންނަށް ފެންނަން އޮންނާނެ ފައިދާހުރި އެއްޗެއް ދެއްވާނެބާވައެވެ؟ 

މިއީ ޑރ. މަޢްރޫފް ޙުސައިން ކުރައްވާފައި ސުވާލެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
41%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު