އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސައިކަލެއްގެ ވަށިގަނޑުގައި ބޭއްވެނު ފޯނެއް ގެއްލިފައިވަނިކޮށް , ފޯނެއް ހޯދައި ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފި

ސައިކަލެއްގެ ވަށިގަނޑުގައި ބޭއްވެނު ފޯނެއް ގެއްލިފައިވަނިކޮށް , ފޯނެއް ހޯދައި ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

ހެންވޭރު ނާދީ ގޯޅިތެރޭގައި ޕާކްކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއްގެ ވަށިގަނޑުގައި ބޭއްވެނު ފޯނެއް ގެއްލިފައިވަނިކޮށް، އެފޯނު ހޯދައި އޭގެ ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ނާދީ ގޯޅިތެރޭގައި ޕާކްކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއްގެ ވަށިގަނޑުގައި  ބޭއްވުނު އައު ފޯނެއް ގެއްލިފައިވާކަމަށްބުނެ ޖޫން މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:43 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބުނު ރިޕޯޓަކާއި ގުޅިގެން އެފޯނު ނެގި މީހާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްގެ އެހީގައި ހޯދައި، ފޯނު ވަނީ ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސައަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ