އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ވަޅިން ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފައިސާ އާ ފޯނެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވަޅިން ބިރު ދެއްކުމަށްފަހު ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފައިސާ އާ ފޯނެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

މިއަދު ހެނދުނު 7.57 ހައި އިރު ފާށަނާކިލެގެ މަގުން ހިނގާފައި ދިއަ ބިދޭސީއަކަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައި 1000 ރުފިޔާ އާއި ފޯނެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ އެވަގު އެ މަގުން ދިއަ ފުލުހަކަށް މަންޒަރު ފެނިގެން އެކަން ކުރި މީހާގެ ފަހަތުން ގޮސް ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ