އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް އިތުރުކުރުމުގެ ބިލު ފަންސާސް ހަތް މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް އިތުރުކުރުމުގެ ބިލު ފަންސާސް ހަތް މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ބޭރުކޮށްލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް އިތުރުކުރުމުގެ ބިލު 57 މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ. މަޖިލީހަށް ބިލް ބަލައިގަތުމަށް މިއަދު ނެގި ވޯޓުގައި ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ 12 މެންބަރުންނެވެ.

މިބިލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަ މަހަކު 2000 ރުފިޔާ، 5000 ރުފިޔާ އި 7000 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އިތުރުކުރަން ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް (ރޓ) މުޙައްމަދު ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި ބިލެކެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނައީމް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާހް ބަލައިގަނެ 2 އަހަރު ވަންދެން ކޮމިޓީގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ވެސް ވަނީ ފާސްނުކޮށްފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


40%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް