އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ސުވަރުގޭގެ މަތީ ދަރަޖަ ބޭނުންނަމަ ދަމުނަމާދުކުރާ މީހަކަށްވާށެވެ!

ސުވަރުގޭގެ މަތީ ދަރަޖަ ބޭނުންނަމަ ދަމުނަމާދުކުރާ މީހަކަށްވާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 8 ސިކުންތު

ރޭގަނޑު ނިދަން އޮންނަ މީހާއަށާ ހޭލައި ވަގުތު ބޭކާރުކުރާ މީހުން ބިރުވެތިވާށެވެ! އެއީ އެމީހުންނަށް ސުވަރުގޭގެ މަތީ މަޤާމުތައް ނުލިބިދާނެ ކަމަށްޓަކައެވެ. އެހެނީ ސުވަރުގޭގެ މަތީ މަޤާމުތަކަށް ދިއުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. ތަހައްޖުދު ނަމާދަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ. 

ހަމަޔަޤީނުންވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ސުވަރުގޭގައި ރަސޫލް (ޞޢވ) ވާނީ އެންމެ މަތީދަރަޖައިގައެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހު ނުވަތަ ސުވަރުގޭގައި އިތުރު ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ އަރިއަހުގައި ވުމަށް އެދޭ މީހާ ވީހައި ގިނައިން ސުންނަތް ނަމާދުކުރަން ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައި އޮތުން އެކަމުގެ ދަލީލަކަށް ފުދެއެވެ.  

"އަދި (ފަރުޟް ފަސްނަމާދުގެ އިތުރަށް) ކަލޭގެފާނަށް ޚާއްޞަ ނަމާދެއްގެ ގޮތުގައި، ރޭގަނޑުގެ ބައެއްގައި އެ ޤްރްއާން ކިޔަވައިވިދާޅުވެ، ތަހައްޖުދުނަމާދު ކުރައްވާށެވެ! އެކަމުން، ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ، ޙަމްދުލިބިގެންވާ މަޤާމަކަށް ކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވައިފާހުށްޓެވެ!" (އިސްރާ: 79) 

ތަހައްޖުދު ނަމާދަކީ އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ފަރުޟެއް ނޫނެވެ. ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެ ސުންނަތް އަދާކުރުމުން ސުވަރުގޭގައި އަހަރެމެންގެ ދަރަޖަ އުފުލިގެންދާނެއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއާޔަތުން އަނަގައިދެނީ އެކަމެވެ. ކުރިން ބަޔާންކުރި ރަސޫލް (ޞޢވ)ގެ ޙަދީޘްފުޅުން އެނގިގެންދަނީވެސް ހަމަ އެކަމެވެ! 

ދަމުނަމާދު ކުރެވޭނީ ހީވާގި މުރާލި މީހުންނަށެވެ! ތަޤްވާވެރިކަން ލިބިގެން ހުރި މީހަކަށެވެ. ވީމާ ސުވަރުގެއިން މަތިވެރި މަޤާމު ލިބުމަށް އެދޭނަމަ ދަމުނަމާދުކުރަން އާދަކުރާށެވެ! ދަމު ނަމާދުކުރަން އާދަކޮށްފި މީހަކަށް ފަތިސް ނަމާދުވެސް ދާނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެމިހެއްގެ މުޅި ހަޔާތް ދާނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އުޖާލާވަމުންނެވެ. 

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


46%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް