އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށަނީ

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

ޒަމާނީ ވިޔުގަތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ގާއިމުކުރުން މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. 

ޓައިޓްން މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކުރާ ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ މި މައުރަޒު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިމައުރަޒު ކުރިއަށްދާނީ ގަމުގައި ހުންނަ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖުގައެވެ. 

މިމައުރަޒުގައި އެކިކަހަލަ އުފެއްދުންތައް ދެއްކުމާއި މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމާއި އިންވެސްޓަރުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހުރިނެތްގޮތް ކިޔައިދިނުމާއި އަލަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށަންވީގޮތުގެ މައުލޫމާތުދިނުން ފަދަ ކަންކަން އޮންނާނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު