އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑރ. އިބްރާހިމް ޔާސިރު އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯއަކަށް އައްޔަނުކޮށްފި

ޑރ. އިބްރާހިމް ޔާސިރު އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯއަކަށް އައްޔަނުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

އައްޑޫ ސިޓީ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯއަކަށް ޑރ. އިބްރާހިމް ޔާސިރު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މަޤާމަށް ޑރ. ޔާސިރު އައްޔަންކުރެއްވީ މިމަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މީގެކުރިން ޑރ. ޔާސިރު ވަނީ އެތެރެހަށީގެ ބަލިތަކާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ސެނެހިޔާއާއި މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާފައެވެ.

އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯކަން މީގެ ކުރިން އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ޑރ. މުޙައްމަދު ޞާލިހެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު