އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދާރުލްއާސާރު ކަންމަތިން މީހެއްގެ ފޯނު ފޭރިގެންފި

ދާރުލްއާސާރު ކަންމަތިން މީހެއްގެ ފޯނު ފޭރިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މާލޭގެ އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދާރުލްއާސާރުކަންމަތިން މީހެއްގެ ފޯނު ފޭރިގެންފިއެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ ދާރުލް އާސާރު ކަންމަތީ މައިޒާނުގައި ހުރި މީހެއްގެ އަތުން ފޯނު ފޭރިގެންފައިވަނީ ސައިކަލެއްގައި ދިއަ 2 މީހުން މިރޭ 8.48 ހައިއިރު ކަމަށާއި މައްސަލަ ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.  

ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބައަކު ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރަމުންނެވެ.

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


10%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު