އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަޑަވެލި ޙައްވާ ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭގެ ޢިޝާނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި!

މަޑަވެލި ޙައްވާ ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭގެ ޢިޝާނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

މަޑަވެލި/ އަރިނަގާގެ ޙައްވާ ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން މިރޭގެ ޢިޝާނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮންނާނެއެވެ.  

ޙައްވާ ޙުސައިން ނިޔާވިއިރު ޢުމުރަކީ 87 އަހަރެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު