އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބައިސްކަލެއްގެ ވެރިޔަކު ހޯދަނީ

ބައިސްކަލެއްގެ ވެރިޔަކު ހޯދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބައިސްކަލެއްގެބައިސްކަލެއްގެ ވެރިޔަކު ހޯދަނީއެވެ.

މި ބައިސްކަލަކީ 2019 އޮގަސްޓް 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހަނދުވަރީހިނގުމުގައި ހުއްޓައި ދެ މީހަކު ވެގެން ވަގަށް ނަގައިގެން ދަނިކޮށް ފުލުހުން ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބައިސްކަލެކެވެ.  މި ބައިސްކަލަކީ ލޮޓަސް ބްރޭންޑްގެ ބައިސްކަލެކެވެ.

ވީމާ، ބައިސްކަލުގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅާއި، ކާކުކަން އެނގޭނެ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންއަށް ހާޟިރުވެ، ބައިސްކަލާ ހަވާލުވުމަށް އެދެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ