އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ހޮވައިފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ހޮވައިފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

މާލެ، ޖަނަވަރީ ހިނގުމާއި ލޮނުޒިޔާރަތްމަގު ގުޅޭ ކަންމަތިން ހޮވައިފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ފުލުހުން ހޯދަނީއެވެ.

މިފައިސާތައް ފެނިފައިވަނީ 2019 އޮގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ވީމާ މިފައިސާތަކުގެ ވެރިފަރާތުން ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިއުޓީ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅާއި، ކާކުކަން އެނގޭނެ ފޮޓޯޖެހި ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންއަށް ހާޟިރުވެ، ފައިސާއާ ހަވާލުވުމަށް ވެސް އެދެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ