އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނައިފަރު ފުލުހުން , ފޮޓޯއިން މި ފެންނަ ދެ މީހުން ހޯދަނީ

ނައިފަރު ފުލުހުން , ފޮޓޯއިން މި ފެންނަ ދެ މީހުން ހޯދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 29 ސިކުންތު

 ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަނީ ކ.މާލެ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4976، އިބްރާހީމް އަޒުމީލް (40އ) އާއި ކ. ތުލުސްދޫ، އުދުހޭކޮކާ، ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުﷲ (30އ) އެވެ.

މި ދެމީހުންނާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9792187 އަށް ގުޅާއި ހިއްސާކުރުމަށް ވެސް އެދެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


52%
ވ.ރަނގަޅު
5%
ރަނގަޅު
5%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް








އައިޝަތު އަލީ