އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޗައިނާ ސަޕޯޓަރުން ނަށް ރާއްޖެއިން އަދާކުރި މެހްމާންދާރީއަށްޓަކާ ސަފީރު ރައީސް ޞާލިޙަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ޗައިނާ ސަޕޯޓަރުން ނަށް ރާއްޖެއިން އަދާކުރި މެހްމާންދާރީއަށްޓަކާ ސަފީރު ރައީސް ޞާލިޙަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ރޭ ގަލޮޅު ރަސމީ ދަނޑުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ ކުޅުނު ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އައި އެތައް ސަތޭކަ ސަޕޯޓަރުންނަށް ރާއްޖެއިން އަދާކޮށްފައިވާ މެހްމާންދާރީއަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޒާނަގ ލިޒޯންގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފިއެވެ. 

ސަފީރު ވިދާޅުވީ ދެ ޓީމުންވެސް ރޭ ގެނެސްދިފައިވަނީ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށެވެ. 

ސަފީރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ރަހްމަތްތެރިންނަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފައެވެ.

ރޭގެ މެޗް ވަނީ ޗައިނާގެ ސީސީޓީވީ 5 ޗެނެލުން ލައިވްކޮށް ދައްކައިފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާގައި ރާއްޖެ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިޝްތިހާރުވެފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު