އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ނަމާދުގަ ކުރެވޭ ކުށްތައް އިޞްލާޙްކޮށްލައްވަން މި ވީޑިއޯ ބައްލަވާ ލައްވާ!

ނަމާދުގަ ކުރެވޭ ކުށްތައް އިޞްލާޙްކޮށްލައްވަން މި ވީޑިއޯ ބައްލަވާ ލައްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 0 ސިކުންތު

ނަމާދު ނަމާދަކަށް ހެދޭނީ ނަމާދުކުރަން ރަސޫލް (ޞޢވ) ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވި ގޮތަށް ނަމާދުކުރުމުންނެވެ. ވީމާ ރަސޫލް (ޞޢވ) ދަސްކޮށްދެއްވި ގޮތަށް ނަމާދުކުރަން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނެއެވެ. 

މި ވީޑިއޯގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ނަމާދުކުރުމުގައި އަމަލުކުރެވޭ ބައެއް ކުށް ގޮތްތަކާއި ރަނގަޅު ގޮތެވެ. ވީޑިއޯގައި އަޑުހުރީ ޢަރަބި ބަހުންނަމަވެސް ތިރީ ބާރއަށް އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ހުރީ އަރުވައިފައެވެ. އަދި ވީޑިއޯ އަރުވާ ފާހަގަތަކުންވެސް ގޯސް ގޮތްތައް ފާހަގަކުރެއްވޭނެއެވެ. 

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް