އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާތިޙް ޝާކިރު ހޯދަނީ!

ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާތިޙް ޝާކިރު ހޯދަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 53 ސިކުންތު

ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަކަށް މީހަކު ހޯދަން އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ.

 

ފުލުހުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދަނީ ކ.މާލެ މ.ސީވިންޑް، ފާތިޙް ޝާކިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ފާތިޙް ޝާކިރާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9660183 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދޭކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ