އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ލިޔުނު މީހުން ބަންދުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި ފުވައްމުލަކުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ލިޔުނު މީހުން ބަންދުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި ފުވައްމުލަކުގައި މުޒާހަރާކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ފުހެލަން މަސައްކަތްކުރާ އެމްޑީއެން އިން ރިޕޯޓެއްގެ ނަމުގައި ނެރުނު "ދިވެހިން ޝައިޠާނާގެ މަގަށް އަނބުރުވާ ލިޔުން" ލިޔުނު މީހުން ބަންދުކޮށް އެމީހުންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި ފުވައްމުލަކުގައި މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. 

ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ނިންމައިފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައަކު  ބުނަމުން ގެންދަނީ ޖަމިއްޔާ އުވާލުމުގެ އިތުރުން އެކަންކުރި މީހުންނާއިމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. 

ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި ޖަމާއަތްތަކުންވެސް ގެންދަނީ އެ ލިޔުން ނެރުނު މީހުންނާއިމެދު ޤާނޫނުގައިވާ ފަދައިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


11%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
44%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް