އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ބަރަހަނާ ތަޞްވީރު މުސްލިމުންނަށް "ނޯބަލް" އެއް ނޫން! ދަރިވަރުންނަށް އިޝްތިހާރުކުރަން ޓެކްސްޓް ފޮތުގަ ހިމެނީ ކީއްވެ؟

ބަރަހަނާ ތަޞްވީރު މުސްލިމުންނަށް "ނޯބަލް" އެއް ނޫން! ދަރިވަރުންނަށް އިޝްތިހާރުކުރަން ޓެކްސްޓް ފޮތުގަ ހިމެނީ ކީއްވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް 6 ގައި ބޭނުންކުރާ ޓެކްސްޓް ފޮތެއްގައި "ނޯބަލް" ޕްރައިޒް ގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިފިއެވެ. އެ އެ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ޢައުރަ ނިވާ ނުކޮށް ބަރަހަނާއަށް ތިބި 2 ފިރިހެނުންނެވެ.

       

 

 ބަރަހަނާ ދައްކައިދޭ އެއްވެސް ތަޞްވީރެއް މުސްލިމުންނަކަށް "ނޯބަލް" އެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު ދުނިޔޭގެ ކިތަންމެ ގިނަ ބައަކު އެއަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ޤަދަރު ކުރިނަމަވެސް މުސްލިމުން އެއަށް އިޙްތިރާމްކުރާކަށް ނުޖެހެއެވެ.  

ސުވާލަކީ އެފަދަ ތަޞްވީރުތަކުގެ ފޮޓޯ ދަރިވަރުންގެ ޓެކްސްޓްފޮތުގައި ޝާއިޢުކޮށް ދަރިވަރުންނަށް އިޝްތިހާރުކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ބަރަހަނާކޮށް އުޅުމަށް އެކަމުން ހިތްވަރު ނުދެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މިފަގަ ކަންކަން މިކުރަނީ ހަމަ ދޮންމީހުން ބޭނުންވާހައި ގޮތަކަށް ޓެކްސްޓްފޮތްތައްވެސް ހަދައި އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރަން ނޫން ހެއްޔެވެ؟  

މުސްލިމުންނަށް "ނޯބަލް" އީ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ވަނީ މިފަދަ ކަންކަން ނަހީ ކުރައްވަވައިފައެވެ. މިފޮތް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން އެ ފޮޓޯ ސެންސަރު ކުރައްވާފައި ނޫނީ ދަރިވަރުންނަށް ފޮތް ދެއްވަން ހެޔޮ ނުވާނެއެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
16%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
47%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް