އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ފިހާރައެއް ފަޅާލަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ބަންގްލަދޭސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފިހާރައެއް ފަޅާލަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ބަންގްލަދޭސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 30 ސިކުންތު

ބޮޑުފުންގަނދު މަގު ގައި ހުރި ފިހާރައެއް ފަޅާލަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ބަންގްލަދޭސް 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ރޭ 03:00 ހާއިރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށައް ގެންގޮސްފިއެވެ.

 ވައްކަން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް  އެ ފިހާރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ވަގައްނެގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ