އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޓީބީ ކްލިނިކް ތެރެއިން ފިލި ގައިދީ ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓީބީ ކްލިނިކް ތެރެއިން ފިލި ގައިދީ ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޓީބީ ކްލިނިކް ތެރެއިން މިއަދު ހެނދުނު ފިލާފައިވާ ގައިދީ ހުޅުމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ގދ. ރަތަފަންދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އައިސަރު ނަސީމް ހުޅުމާލޭގައި ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންނެވެ.

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސުން ބުނެފއަިވަނީ މިމީހާ ފިލާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު ހެލްތް ސްކްރީން ހެދުމަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސްފައި ހުއްޓާ ހެނދުނު 8:24 އެހާއިރުކަމަށެވެ.

މިމީހާ އަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހެކެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
75%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު