އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އެމެރިކާގަ ސާޅީސް ހާހަށް! 5 ގުނަ އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް!

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އެމެރިކާގަ ސާޅީސް ހާހަށް! 5 ގުނަ އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 47 ސިކުންތު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދުތަކަށްބަލާއިރު އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރުވަނީ 40،550 އަށް އަރައިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއް ދުވަސް ތެރޭ ޕޮޒިޓިވްވި 7000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ސީރިއަސް ޙާލަތުގައި 1040 މީހުން ތިބިއިރު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 473 އަށް އަރައިފައެވެ. 

ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އެނދު ލިބުމުގެ މައްސަލަތައް މިހާރުވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަދި ވަރަށް ބާރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިއްޖެ ނަމަ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު 5 ގުނައަށް އިތުރުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުވެސް މިހާރުވަނީ ދީފައެވެ!

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
27%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް