އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގިނައިން ކެވޭނަމަ ތިމާއަށް ކަންކަން ކުރެވެނީ ދީނުގަ އޮތްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރާށެވެ!

ގިނައިން ކެވޭނަމަ ތިމާއަށް ކަންކަން ކުރެވެނީ ދީނުގަ އޮތްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރާށެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

މިހާރަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނަ ބައަކު ކަންބޮޑުވާ އެއްކަމަކީ ގިނައިން ކެވޭ ކަމެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް 3 މީހުންގެ ކޮއްތު ކެވޭއިރުވެސް ބަނދެއް ނުފުރެއެވެ. ކައިނިމިގެން ނުކުންނަތަނުން ކާއެއްޗެއް ފެނުނު ނަމަވެސް ކާހިތް ވެސް ވެއެވެ. މީހަކު ދައުވަތެއް ދީފިނަމަ ދުވަހަކުވެސް ބަނޑު ފުރިފައި ހުންނަ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ޞިއްޙީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވަމުންދާއިއރުވެސް މެއެވެ.  

މިފަދަ ޙާލަތުގައި ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ޔަޤީންކުރަންވީ ކާންފަށަނީ ބިސްމިﷲ ކިޔައިގެން ކަމެވެ. އަދި ކައި ނިމިގެން ދެއްވެވި ރިޒްޤަށްޓަކައި ދުޢާކުރާ ކަމެވެ. ބިސްމިﷲ ކިޔައިގެން ކާނަމަ ކާތަކެތި އިބިލީސް ކެއުމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވަވަތެވެ! އަދި ކާ މަދުތަކެތިން ބަނޑުވެސް ފުރޭނެއެވެ. އެއީ އެތަކެތީގައި ﷲ ތަޢަލާ ބަރަކާތް ލައްވަވައި ދެއްވަވާތީއެވެ! ކައި ނިމުމަށްފަހު ދުޢކުރުމަކީ ކެއި ތަކެތީގެ ފައިދާ ތިމާއަށް ލިބުން އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.  

އެގޮތުން މިފަދަ ދުޢާއެއްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ!  

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرَاً مِنْه

O Allah, You grant us blessings in it and grant us better than it. (Tirmidhi)

- އިސްލާމީ ތިލަފަތުގެ ދަރުސަކުން

 

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


38%
ވ.ރަނގަޅު
3%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް