އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރޯގާގެ އުނދަގޫ ވާނަމަ ކަޅުދިރި ތެޔޮ ބޭނުން ކުރައްވާ! ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ!

ރޯގާގެ އުނދަގޫ ވާނަމަ ކަޅުދިރި ތެޔޮ ބޭނުން ކުރައްވާ! ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ފަރުވާ ހޯއްދަވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ތަފާތު ރޯގާތައް ފެތުރެމުންދާ މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަޅުދިރީގެ އުފުއްދުންތައް ބޭނުންކުރައްވާށެވެ! އެއީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާން އޮތް ކަމެކެވެ.  މަރު ފިޔަވައި ކޮންމެ ބައްޔަކަށްވެސް ކަޅުދިރިން ޝިފާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. 

ތިރީގައި މިވަނީ މިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މުފްތީ މެންކް ހާމަކުރައްވާފައިވާ ފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. 

މި ލިޔުމުގައި މުފްތީ މެންކް ބަޔާންކުރައްވާފައި އެވަނީ ފަތިހު ހޭލައި ހުސްބަނޑާ ހުރެ އާއި ރޭގަނޑު ނިދަންވުމުން އެންމެފަހު ވަގުތު ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ސަމުސާ ހައި ކަޅުދިރިތެޔޮފޮދެއް ބުއިމަށެވެ. އަދި އެއިގެ މިނިޓެއްހައިއިރު ފަހުން ތާފަނާ ނުވަ އާދައިގެ ބައިތަށިހައި ފެން ބުއިމަށެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ނޭވާލުމަށް އުނދަގޫވާނަމަ ކަޅުދިރި ތެލުން އާވިއެރުވުމަށްވެސް ލިޔުމުގައިވެއެވެ.   

މުފްތީ މެންކް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައި ލެއްވިތަނުން ކަރުފުޅު ހިރުވުމުގެ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތުމުން މިހާރު ހުންނެވީ އަމިލަފުޅަށް އެކަހެރިވަޑައިގެނެނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


30%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
24%
އޯކޭ
35%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް