އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދިވެހިންގެ ޚިދުމަތުގަ އުޅެނިކޮށް އެކަހެރިކުރަންޖެހުނު ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރާ ޕޮޒިޓިވްވި 3 ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދެއްވާ!

ދިވެހިންގެ ޚިދުމަތުގަ އުޅެނިކޮށް އެކަހެރިކުރަންޖެހުނު ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރާ ޕޮޒިޓިވްވި 3 ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ ދުޢާކޮށްދެއްވާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

ރޮޔަލް އައިލަންޑުގައި ޚިދުމަތްކުރަމުން ދިއަ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރަކު މިހާރު ވަނީ ރޯގާގެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެކަހެރިކޮށްފައެވެ. އަދި ޑޮކްޓަރުގެ ޓެސްޓްތައް ދަނީ ހަދަމުންނެވެ. އެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކްއެވެ. 

މިއަދު ރާއްޖެ އައި 2 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ކިބައިން ބަލީގެ ޢަލާމާތްތައް ފެންނަން ހުރުމުން ވެލިދޫ ރިޒޯޓަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށްވެސް މަބްރޫކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން މިހާރު ފަރުވާކުރަމުން ދަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި 3 ދިވެހިންނަށެވެ! 

ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމަކީ ޑޮކްޓަރަށާއި ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 3 ދިވެހިންނަށްޓަކައި އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމެވެ. ކޮރޯނާ ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށް އެއްވެސް ދިވެއްސަކު އަދި ރާއްޖޭގައި ހުރި މީހަކުވެސް ނުވުން އެދި ދުޢާކުރުމެވެ! ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވެވުން އެދި ދުޢާކުރުމެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


19%
ވ.ރަނގަޅު
18%
ރަނގަޅު
30%
އޯކޭ
31%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް