އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާލެސިޓީގެ މާރުކޭޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި!

މާލެސިޓީގެ މާރުކޭޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

މާލެސިޓީގެ މާރުކޭޓުތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން ބަދަލު ގެންނަވައިފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލެސިޓީގެ މާރުކޭޓުތައް ކަމަށްވާ މާލޭ ލޯކަލްމާރުކޭޓާއި، މާލޭ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި، މާލޭ މަސްމާރުކޭޓުގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭނީ ހެނދުނު 6:00 ހަވީރު 16:00 ޖަހަންދެންނެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވީ މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ، އެޗްޕީއޭ އިން ނެރުއްވާފައިވާ ސިއްޙީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ގަޑިތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދިއުމަށް، މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށާއި މާރުކޭޓުން ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


22%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
22%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ