އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މާލޭ ފިހާރަތަކުގެ މުދާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ!

މާލޭ ފިހާރަތަކުގެ މުދާ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއެކު ފިހާރަތަކުގެ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަށް ބާރު ބޮޑުވުމުން ފިހާރަތަކުގެ މުދާ ގޭގެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު