އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލުއި މިދެނީ އިތުރަށް ބަލި ފެތުރިދާނެ ކަމަށް ވެސް ބަލައިގެން!: ޑރ. މުރާދު

ލުއި މިދެނީ އިތުރަށް ބަލި ފެތުރިދާނެ ކަމަށް ވެސް ބަލައިގެން!: ޑރ. މުރާދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

ލޮކްޑައުން ޙާލަތަށް ލުއިތަކެއް ދެމުން ގެންދަނީ ލުއި ދިނުމުން ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެދާނެ ކަމަށްވެސް ބަލައިގެން ކަމަށް ޑރ. މޫސާ މުރާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ. މުރާދު މިރޭ ވިދާޅުވީ އަބަދު ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތުގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށާއި ލުއިދޭން ނިންމީ އަންދާޒާކުރިވަރަށްވުރެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށްވުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބަލީގެ ނުރައްކާތެރިކަން އޮތް މިންވަރު އަދިވެސް ކުޑަ ނޫން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ. މުރާދު ވިދާޅުވީ ލުއި ދިނުމުން އެއީ ޙާލަތު މުޅިން ރަނގަޅުވުން ކަމަށް ބަލައި ފަރުވާކުޑަކޮށްލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ފަރުވާވެ ސަމާލުކަން ހަމަ ކުރއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް