އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މެންބަރުންނަށް ޖަލްސާތަކަށް ދެވޭނަމަ ނަމާދުކުރަން މިސްކިތްތަކަށް ނުދެވޭންވީ ކީއްވެ؟

މެންބަރުންނަށް ޖަލްސާތަކަށް ދެވޭނަމަ ނަމާދުކުރަން މިސްކިތްތަކަށް ނުދެވޭންވީ ކީއްވެ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ގޮސް ޖަލްސާތަކުގައި މެންބަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނަމަ ނަމާދުކުރަން މިސްކިތްތަކަށް ނުދެވޭންވީ ސަބަބާއިމެދު ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. 

މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އެންމެފަހުންވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރަން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނިންމެވީ ޑޮކްޓަރުން ދެއްވާ އިރުޝާދާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. 

މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ފަށަން އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކު އިރުޝާދު ދެއްވިކަން އަދި މިހައިތަނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާއިގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތް ސަރވިސަސް ނެރުއްވާ އަމުރުތައް ނެރުއްވަނީ އެއަމުރަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަމިއްލައަށް އިސްތިސްނާވެވޭ ގޮތަކަށް ނޫންކަން ޤާނޫނީ ވަކީލުން ގެންދަވަނީ ފާހަގަކުރައްވަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


35%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
21%
އޯކޭ
28%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް