އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޤާނޫނަށް ބޯނުލަބަން ދެވިހިފާފަތިބި ބައަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ މޮޔަކަމެއް!: ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ޤާނޫނަށް ބޯނުލަބަން ދެވިހިފާފަތިބި ބައަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ މޮޔަކަމެއް!: ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 56 ސިކުންތު

ޤާނޫނަށް ބޯނުލަބަން ދެވިހިފާފައިތިބި ބައަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ މޮޔަކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ އަހްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ދާން ފުލުހުން ހުއްދަ ދޫކުރަނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގެދަށުންތޯ ފުލުހުންނާއި ކުރިމަތިކުރެއްވި ސުވާލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ!

ޑރ. ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތު ނިމުމަކަށް އައީ ކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަންވީތޯ ވެސް ސުވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


31%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
18%
އޯކޭ
34%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް