އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ތިމަރަފުށީގައި މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށް ނަގައިފި!

ތިމަރަފުށީގައި މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށް ނަގައިފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއްގެ ފޯނު ވަގަށް ނެގިމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ފުލުހަށް ބުނެފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ތ. ތިމަރަފުށީގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހެއް މަގުމަތީ ވެއްޓިފައި އޮއްވާ އޭނާގެ ޖީބުގައި އޮތް މޯބައިލް ފޯނު ވަގަށް ނެގި މައްސަލަ އިއްޔެ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިފޯނު ވިއްކަން އުޅެނިކޮށް އަތުލައިގަނެ ފޯނުގެ ވެރިފަރާތާ ފޯނު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މި މައްސަލާގައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

މިވައްކަމުގައި ހިމެނެނީ 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި 20 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު