އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ކޮރޯނާއިން ސަމާލަތްވުމަށް ތައްޔަަރުކުރާ ވެކްސިން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ 99% ޔަގީންކަންދެން: ޗައިނާގެ ސައިންޓިސްޓުން

ކޮރޯނާއިން ސަމާލަތްވުމަށް ތައްޔަަރުކުރާ ވެކްސިން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ 99% ޔަގީންކަންދެން: ޗައިނާގެ ސައިންޓިސްޓުން


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ވެކްސިން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ 99% ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަމަށް ޗައިނާގެ ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ސްކައީ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދީފިއެވެ.

ބީޖިންގ ގައި ހުންނަ ބަޔޮޓެކް ކޮމްޕެނީއެއް ކަމަށްވާ ސިނޮވެކް، އޮތީ މިވެކްސިން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި މުޅިއަކު 1000 ވޮލަންޓިއަރުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވެސް އެފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އެކޮމްޕެނީން ބުނެފައިވަނީ، ވެކްސިން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ތިންވަނަ މަރުހަލާ އިނގިރޭސިވިލާގައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސިނޮވެކް އިން އެކަޑެމިކް ސައިންސް ޖާނަލްގައި މިދިޔަ މަހު އާއްމުކުރި ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އެވެކްސިނަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ކޮރޯނާވެކް" ކަމަށާއި އެވެކްސިން ރާމާމަކުނުގައި ޓެސްޓުކުރިއިރު އެއެއްޗެހި ކޮވިޑް އިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


29%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
41%
އޯކޭ
14%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ