އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިތުރު ފަންސާސް ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެ ރަނގަޅުވި ޖުމުލަ ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ތިނަކަށް!

އިތުރު ފަންސާސް ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެ ރަނގަޅުވި ޖުމުލަ ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ތިނަކަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ރޭގެ ޕްރެސްއިން ފެށިގެން މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އިތުރު 52 މީހަކު ރަނގަޅުވެ ރަނގަޅުވި ޖުމުލަ 453 އަށް އަރައިފިއެވެ. 

ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް މިރޭ ވިދާޅުވީ މިވަގުތުގައި އިތުރު 101 މީހަކު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ފަރުވާ ދެވެމުން އަންނަ މީހުންގެ ޢަދަދަކީ 1313 ކަމަށެވެ. 

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މިހާރު 3 ލެބޯޓްރީއަކުން ސާމްޕަލްތައް ޓެސްޓްކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް