އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އައްޑުއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 5.5 ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

އައްޑުއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 5.5 ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

އައްޑުއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ފަސްކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި އެވެ،

މިއަދު ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ އައްޑުއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ޑްރަގް އަތުލައިގަނެ 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިކަމަށްށެވެ އަދި މި އޮޕްރޭޝަންގައި ބައިވެރިވީ އައްޑޫގައި ތިބި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލް ޓީމްތައްކާއި ސިފައިންނާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

 ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވީ 5.5ކިލޯ ހެރޮއިން އައްޑުއަށް ގެންދިޔައީ ގދ. ތިނަަދޫ އިން ފުރި ލޯންޗެއްގައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ