އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މާދަމާއިން ފެށިގެން ކަށުނަމާދުގެ މައުލޫމާތު ޢާންމުކުރަން ފަށާނެ!

މާދަމާއިން ފެށިގެން ކަށުނަމާދުގެ މައުލޫމާތު ޢާންމުކުރަން ފަށާނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

މާލެ ސިޓީގައި މާދަމާ އިން ފެށިގެން ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވުމުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ކަށުނަމާދުގެ މައުލޫމާތު ޢާންމުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް އެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްދެމުން އަންނަ ކަށުނަމާދު.އެމްވީ އިން ބުނެފިއެވެ. 

މާލެ ސިޓީގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑައިލުމާއި ގުޅިގެން ކަށުނަމާދުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން ވެސް ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


71%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް