އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފިޔަވަތީގެ އެކާވީސް ކުއްޖަކާއި 11 މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި!

ފިޔަވަތީގެ އެކާވީސް ކުއްޖަކާއި 11 މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވަތީގެ 21 ކުއްޖަކާއި 11 މުވައްޒަފަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ބުނީ އެ މީހުންނާއިި ކުދިން ކަރަންޓީންކުރީ އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވުމުން  އެ ކޭސްއާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. 

މި 11 މުވައްޒަފަކާއި 21 ކުދިން ކަރަންޓީނުކޮށްފައިވަނީ ފިޔަވަަތީގައި، އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ވަކި ކޮޓަރިތަކެެއްގައެވެ.

ފިޔަވަތީގެ މުވައްޒަފަަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނުކަން އެނގުނީ އައިޖީއެމްއެޗުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހެއްގެ ކޮންޓެކްޓަކަށް ވެގެން ޓެސްޓްކުރުމުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


100%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު