އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުރޮޅެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ

ފުރޮޅެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ފުރޮޅެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީއެވެ.

މި ފުރޮޅަކީ މި ޖުލައި މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު އޭޑީކޭ ޖެނެރަލް ސްޓޯރު ކައިރިން އާންމު ފަރާތަކުން ހޮވައިގެން ގެންގޮސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފުރޮޅެކެވެ.

ވީމާ މި ފުރޮޅުގެ ވެރިފަރާތުން، ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި، އިންސިޑެންޓް ނަންބަރު 459876 ވިދާޅުވެ، ކާކުކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާއެކު ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގަށް ހާޒިރުވެ ފުރޮޅާ ހަވާލުވުމަށް އެދެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ