އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އިއްޔެ ދިން މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ޙަމަލާތައް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އިއްޔެ ދިން މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ޙަމަލާތައް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 38 ސިކުންތު

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިއްޔެ ދިން ބެލެސްޓިކް މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ޙަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މިގޮތަށް ދޭ ޙަމަލާތަކަކީ އެސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށާއި، ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނައުމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން މަޝްވަރާކުރުން މުހިއްމުކަމަށެވެ. 

މި ފުރުސަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއެކު ވާކަމާއި، ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހި އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން  ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާއިން ވަނީ ދީފައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް