އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދަރިފުޅު ސަހަރާގަ ހުރެވެސް ބައްޕިއަށް އެންމެ މީރު ޗޮކްލެޓް ފާހަގަކުރި!

ދަރިފުޅު ސަހަރާގަ ހުރެވެސް ބައްޕިއަށް އެންމެ މީރު ޗޮކްލެޓް ފާހަގަކުރި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

"7އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ސަހަރާގަ ހުރެ ބުނީ މި ޗޮކްލެޓަކީ ބައްޕި ގެ ފޭވަރިޓް ކަމަށް. ހިތް ފަޅައިންދާވަރުވި!

ﷲ މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــن."

--މަރްޔަމް ޝިޢުނާ

"ރޭ ކުއްލިގޮތަކަށް ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފްލައިމީގެ ޒުވާން ޕައިލެޓް، ސ. ހިތަދޫ، ކޯޒްވޭ ވިލާ، ސަނޫން ނަޞީރު ގެ ދަރިފުޅު ސަހަރާގައި ހުރިވަގުތުވެސް ބައްޕަގެ ފެވަރިޓް ޗޮލްލެޓް ފެނުމުން އެކަން ފާހަގަކުރި!" މަރްޔަމް ޝިޢުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ދަރިފުޅުގެ މިބަސްކޮޅުންވެސް އެނގިގެންދަނީ ސަނޫން ދަރިފުޅަށް ލޯބިދީފައިވާ މިންވަރެވެ! ދަރިފުޅާ ބައްޕަގެ އޮތް ގާތް ގުޅުމެވެ! ޢުމުރަކީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެނގޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދަރިންނަށާއި ޢާއިލާއަށް ލޯބިދޭށެވެ

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
10%
ރަނގަޅު
27%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް