އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފާމަސީއަށް ދިއަ އްންހެން މީހާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

ފާމަސީއަށް ދިއަ އްންހެން މީހާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 21 ސިކުންތު

ރޭ ފާމަސީއަށް ބޭސް ގަންނަން ދިއަ އަންހެން މީހާ ކައުންޓަރުކައިރީގައި ހުއްޓާ ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ގްރޫޕުގައި މިހާރުވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

އެއްވެސް ފާމަސީއެއްގައި ޚިދުމަތް ދޭން ބިދޭސީއަކަށް އެކަނި ނުހުރެވޭ ގޮތަށް ޤަވާއިއދު ހަދައި އެކަން ތަންފީޒުކުރި ދުވަސްތަކެއްވެސް ވަނީ ފާއިތުވެފައެވެ. އެ ޤަވައިދު އުވައިލިކަން އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


16%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް