އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިހާތަނަށް ތޭރަ މިލިއަން ރުފިޔާ ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ގޮތުގަ ދީފި

މިހާތަނަށް ތޭރަ މިލިއަން ރުފިޔާ ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސް ގޮތުގަ ދީފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 33 ސިކުންތު

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ އެލަވަންސް މިހާތަނަށް 13.4  މިލިއަން ރުފިޔާ އެލަވަންސް ގޮތުގަ ދީފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ  މިހާތަނަށް 1045 މީހަކަށް ޖުމްލަ 13.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ފްރަންޓްލައިން އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ކަމަށެވެ،

ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ފެނުނު ދުވަސް ކަމަށްވާ މާޗު ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު