އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޤުރްއާން.އެމްވީގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް!

ޤުރްއާން.އެމްވީގެ ވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ޤުރްއާން.އެމްވީ އަކީ މިއަދުނޫހަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު، ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިކަން ލިބުނު ވެބްސައިޓެކެވެ. 

ތިއަ ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިލެވިދާނެ އެއްވެސް މަގެއް ދައްކަވައިދެއްވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑުކުރި މަސައްކަތުން މިހައިތަނަށް އެފަދަ އެއްވެސް މަގެއް ނުފެނުމުން ނޫސްމެދުވެރިކޮށް އެކަމަށް މިއެދުނީ ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން މި މެސެޖް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ!

 

--ޢަބްދުއްލަޠީފް ފޯން 7788020

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


23%
ވ.ރަނގަޅު
15%
ރަނގަޅު
46%
އޯކޭ
15%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް