އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ނުދަންނަ ނަންބަރުތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަށް ދިރާގުން އިލްތިމާސްކޮށްފި!

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ނުދަންނަ ނަންބަރުތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަށް ދިރާގުން އިލްތިމާސްކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ކޯލުތަކުގެ ތެރެއިން ނުދަންނަ ނަންބަރުތަކުން އަންނަ ކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަށް ދިރާގުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ދިރާގުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ބޭރުގެ ނުދަންނަ ނަންބަރުތަކުން އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގުޅައި، އަދި އަނބުރާ ގުޅުމަށް އެދި މެސެޖު ފޮނުވަމުންދާކަން ފާހަގަވެފައިވާތީ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެެ.

 ރަޝިއާ އާއި ސުވިޓްޒަލެންޑް އަދި ގްރީސް ނަންބަރުތަކުން ފޯނުކޯލު އަންނަ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަބަޔަކު ދަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު