އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަރީދާ ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު

ފަރީދާ ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ އަޞްރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

ބެރުގެ / ތ. ކިނބިދޫ ، ފަރީދާ ޢަބްދުﷲ (71 އަހަރު)ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުން ކަށުނަމާދު ކުރުން މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަށްފަހުގައި މަސްޖިދުލް ތަޢާވުން (އާސަހަރާ މިސްކިތު) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު